• KALİTE VE PROFESYONEL HİZMETİN TEK ADRESİ
  • 0532 738 4052 - 0505 237 9894
  • 2basakguvenlik@2basakguvenlik.com
  • Site Tasarım © 2020 Murat DEMİRPOLAT

Hiç Bitmeyen Hazine: Kaliteli Eğitimin Kaynağı

2 BAŞAK GRUP

Hizmetlerimiz

Kurumsal Alan Eğitimleri


Kaliteli bir hizmet ve profesyonel bir ÖGG için kaliteli ve başarılı bir eğitim şarttır. Eğitimde başarı, büyük ölçüde seçilecek ve izlenecek olan eğitim yöntemine bağlıdır. Bu prensiple hareket eden firmamız, edindiği tecrübeler ve alanında uzman, bilgileri güçlü eğitmenleri ile ihtiyacınıza ve talebinize göre belirlenmiş ayrı bir eğitim yöntemi uyguluyor, kurumunuz ve çalışanlarınız için doğru çözümler üretebilecek personele sahip olmanızı sağlayacak kurumsal eğitimler veriyoruz.


Kurumsal alan eğitimlerimizle personelinizin, kaliteli bir eğitimi en iyi şekilde almış, Özel Güvenlik mevzuatı hakkında kapsamlı bilgi sahibi, yetki ve sorumluluklarının bilincinde ve etkili oryantasyon çalışmaları nedeniyle muhtemel durumlara hazırlanmış, görevi başında olduğu sürece kurumunu, kurumunun güvenirliliğini ve imajını temsil ettiğinin farkında, mevcut bilgi ve becerileri yenilenmiş günün gerekleriyle donanımlı olmalarını sağlıyoruz.

2 Başak Grup

Kurumsal Alan Eğitimleri

Özel güvenlik ve koruma hizmetlerinin öncelikle bir uzmanlık konusu olduğu inancında olan firmamız, en üst düzeyde eğitimli ve deneyimli personel istihdamına özen göstermektedir.

Projelerinizde görevli bulunan özel güvenlik personelinin, firmamızdan alacakları kurumsal eğitimlerle 5188 sayılı yasa kapsamındaki temel eğitimlerinin yanı sıra görev alanında karşılaşabilecekleri olaylarla ilgili olarak eğitilmesini ve bu şekilde daha profesyonel, işinde mutlu, yaptığı işin önem ve bilincinde, görev arkadaşlarıyla takım ruhu oluşturabilen ve görev yaptığı yerin menfaatlerini koruyan profesyonel güvenlik görevlileri olmalarını sağlıyoruz.

ÖGG Yetkileri
Profesyonel ÖGG

Bombalı Saldırılar
Şüpheli Durumlar

Acil Durum Yönetimi
Olaylara Müdahale

Güvenlik Kontrolleri
Olay Yerini Koruma

Mesleki Formasyon
İletişim Teknikleri

Temel İlkyardım
Yangın Güvenliği

Kurumsal Alan Eğitimlerimiz


img
Kurumsal Eğitim

ÖGG Görev, Yetki ve Sorumlulukları

5188 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliği kapsamında özel güvenlik görevlilerinin yetkileri ve bu yetkilerini insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde kullanma esasları, özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, özel güvenlik görevlilerine yasalarla tanınan haklar, Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve İş Kanunu gibi özel güvenlik görevlilerini ilgilendiren mevzuat hükümleri ile adli, idari ve disiplin suçları hakkında bilgiler verilir.

Kurumsal Eğitim

Görev Bilinci ve Profesyonel ÖGG

Profesyonel özel güvenliğin gerekleri, görev bilinci ve sorumlulukları, meslek ahlakı ve meslek etiği, özel güvenlik görevlisinin görev esnasında sergilemesi gereken tavır ve davranışları, kılık-kıyafet ve teçhizatla ilgili esaslar, nöbet yeri ve nöbet esnasında hareket tarzı, vardiya devir teslim esasları, telefonla konuşma ve telsiz kullanım esasları, özel güvenliğin kolluk, yönetim, iş arkadaşları, kurumda çalışanlar, ziyaretçiler ve halkla ilişkilerinde dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verilir.

img
img
Kurumsal Eğitim

Bombalı Saldırılara Karşı Önlemler

Şüpheli durumlar, şüpheli şahıslar ve davranışları, şüpheli profili çıkarma, eşkal ve eşkal tanımı yapabilme, şüpheli paketlerin özellikleri ve şüpheli paketlerle karşılaşıldığında alınacak önlemler ve hareket tarzı, bombalı eylem türleri, intihar saldırıları ve canlı bomba eylemcilerinin özellikleri, sabotajları önleme ve korunma yöntemleri, bombalı terör saldırılarına karşı alınması gereken önlemler, bomba ihbarlarını değerlendirme, ihbarlarda binaların kontrolü ve muhtemel bir patlama sonrası yapılacaklar hakkında bilgiler verilir.

Kurumsal Eğitim

Güvenlik Kontrolleri ve Olay Yerini Koruma

Kontrol noktası ve kontrol noktası personelinin görevleri, güvenlik kontrollerinde dikkat edilecek hususlar ve alınacak önlemler, yasak malzemelerin saklanma yöntemleri, kişi, eşya ve araç kontrol yöntemleri, görev bölgesinde meydana gelen olaylara müdahale esasları ve müdahalede dikkat edilecek hususlar, ilk ekip ve temel görevleri, olay yerini koruma tedbirleri, olay yerini korurken yapılması gerekenler, delil türleri ve delillerin faydaları ile olay yerinde genel kollukla koordineli olarak yapılacak işlemler hakkında bilgiler verilir.

img
img
Kurumsal Eğitim

Tesis, Etkinlik ve Organizasyonlarda Güvenliği Sağlama

Görev yapılan yere içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehdit ve saldırı unsurlarını önlemek için alınacak önlemler, devriye ve nokta hizmetleri, güvenlik kontrolü ve kontrollerde dikkat edilecek hususlar, tesislerde işlenen suçlar ve bu suçları önleme yöntemleri, güvenlik kontrol noktası çalışma esasları, suç işlemeyi önleyici tedbirler, yönetim ve müşteri memnuniyetini sağlama, etkinlik alanı ve seyircilerin kontrolü, organizasyon öncesi, esnası ve sonrasında aldırılması gereken tedbirler hakkında bilgiler verilir.

Kurumsal Eğitim

Mesleki Formasyon ve İşbaşı

Göreve başlama esasları, görev yerini, kurumu, kurum çalışanlarını ve kurumdaki iş ve işleyişi tanıma, meslek ahlakı ve özel güvenliğin meslek etiği, görevde dikkat edilmesi gereken hususlar, görev bilinci ve disiplin anlayışı, sorumluluklarını bilme, kılık kıyafet esasları, vardiya devir ve teslim esasları, müşteri, ziyaretçi, yönetim ve iş arkadaşlarıyla olan mesleki ilişkilerde dikkat edilmesi gereken hususlar ile not alma, rapor yazma ve tutanak tanzim etmeda kurallar hakkında bilgiler verilir.

img
img
Kurumsal Eğitim

Etkili İletişim Teknikleri ve Beden Dili

Özel güvenliğin çevresiyle olan sosyal ilişkileri, kuruma gelen müşteri, ziyaretçi ve halkla olan ilişkileri, genel kolluk ve yönetim, iş arkadaşları ve kurumda çalışanlarla olan ilişkileri, iletişim türleri, iletişim becerileri ve teknikleri, iletişime etki eden nedenler, iletişimin püf noktaları, iletişimin önündeki engeller, stres ve stresle başa çıkma yolları, problem çözme ve karar verebilme teknikleri, etkin dinleme, mobbing, motivasyon, empati, sempati ve kendine güven hakkında bilgiler verilir.

Kurumsal Eğitim

Görev Teçhizatı ve Toplumsal Olaylara Müdahale

Özel güvenlik görevlilerinin telsiz, düdük, fener, kelepçe, cop, kalkan ve gözyaşartıcı gaz gibi görevde kullanacağı teçhizat ve bu teçhizatı kullanma esasları ile toplumsal hareketlerin kitlesel psikolojik özellikleri, toplumsal grupların yapısı ve toplulukta bulunan kişi tipleri, toplumsal olayların hazırlık safhaları, olayları başlatma yöntemleri, toplumsal olaylarda eylemcilerin kullandıkları taktikler ve eylem türleri, toplumsal olaylara müdahale esasları ve toplulukları denetim altına alma hakkında bilgiler verilir.

img
img
Kurumsal Eğitim

Acil Durum ve Kriz Yönetimi

Acil durum ve acil durum türleri, acil durumlarda ortaya çıkan krizi yönetme, acil durum planları hazırlama, deprem, sel baskını, heyelan gibi doğal afetler ile afet öncesi alınması gereken önlemler, yangın, sabotaj ve bombalı eylemlerde hareket tarzı, kuruma yönelik tehlikeli ve acil durumların tespiti, acil durumlarda toplanma yerlerinin belirlenmesi, acil durum öncesi, esnası ve sonrasında yapılacaklar ile acil durumda hayat kurtarma ve güvenliği sağlama hakkında bilgiler verilir.

Kurumsal Eğitim

Temel İlkyardım

Her türlü kaza, kanama ve yaralanma, zehirlenme, kırık ve çıkık, boğulma, yanma, donma ve sıcak çarpması, bilinç kaybı ve şok, bayılma ve koma, hayvan ısırmaları, göze, buruna, kulağa ve boğaza yabancı cisim kaçması gibi durumlarda acil müdahale ekipleri gelene kadar tıbbi araç gereç olmadan, eldeki mevcut imkanlarla hasta veya yaralıya temel yaşam desteği ve ilaçsız müdahale teknikleri ile hasta veya yaralıyı taşıma tekniklerini uygulayabilecek ilkyardımcı yetiştirmek hakkında bilgiler verilir.

img
img
Kurumsal Eğitim

Yangın Güvenliği

Yanma, yangın ve yangın türleri, yangınların çıkış nedenleri, yangın yerindeki tehlikeler, yangın söndürücü maddeler ve yangını önleyici tedbirler, yangın algılama sistemleri ve yangınlara müdahale esasları hakkında bilgiler verilerek, yangın cislerine göre uygun söndürme aygıtları ile küçük çaplı yangınların söndürülmesi, büyük çaplı yangınlara itfaiye görevlileri gelinceye kadar müdahale tarzı ile doğal afetler ve afet durumlarında korunma yöntemleri hakkında bilgiler verilir.

Kurumsal Eğitim

Güvenlik Sistem ve Cihazları

Korunan yerlerin tehdit ve risk analizlerini yapma, fiziki çevre güvenlik engelleri ve elektronik çevre güvenlik sistemleri, erken algılama ve uyarı sistemleri, kontrol noktaları ve kontrol noktalarının çalışma esasları, tesislerin kontrol noktalarında ve bina içlerinde kullanılan el tipi ve kapı tipi metal dedektörler, x-ray cihazı, patlayıcı tarama sistemi, görüntülü kontrol sistemleri, CCTV sistemi, kartlı ve biyometrik geçiş sistemleri ile haberleşme cihazlarının kullanımı hakkında bilgiler verilir.

img
img
Kurumsal Eğitim

Uyuşturucu Madde Bilgileri

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve bağımlılık türleri, uyuşturucu bağımlılığına iten nedenler, madde bağımlılarında görülen şüpheli davranışlar, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin türleri, elde edilişleri ve sınıflandırılması, uyuşturucu maddelerin kullanıcıların vücut üzerindeki etkileri, uyuşturucu maddelerin bedensel, ruhsal, toplumsal ve ekonomik açıdan zararları, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ve madde kullanımı ile mücadele teknikleri hakkında bilgiler verilir.

Hizmetlerimizle İlgili Bilgi/Teklif Almak İstermisiniz ?

Bizden Hizmet Alan

Referanslarımız


GÖRÜNTÜ RENGİ SEÇ