• KALİTE VE PROFESYONEL HİZMETİN TEK ADRESİ
  • 0532 738 4052 - 0505 237 9894
  • 2basakguvenlik@2basakguvenlik.com
  • Site Tasarım © 2020 Murat DEMİRPOLAT

Hedefleri, Geleceğe Bağlayan Köprü

2 BAŞAK GRUP

Hizmetlerimiz

Özel Güvenlik Eğitimleri


Özel Güvenlik Eğitim Merkezimizde, hızla gelişen ve günümüzün gözde mesleği haline gelen özel güvenlik sektörünün personel ihtiyacını karşılamak üzere, güvenlik işini mesleği olarak gören ve kariyer gelişimini bu anlayış üzerine planlayan özel güvenlik yöneticilerine, özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylara ve kimlik sahibi olan özel güvenlik görevlilerine, 5188 sayılı yasa ve kurumsal etik ilkelerimiz ışığında, silahlı veya silahsız Temel ve Yenileme Eğitimleri veriyoruz.


2 Başak Grup olarak, özel güvenlik eğitimlerinde kaliteyi ve eğitimlerimizin yansıması olan sınav başarılarımızın yapı taşı olan siz değerli kursiyerlerimizi önemsiyor ve "Eğitim Bizim İşimiz" diyoruz. Çünkü, biz bu işi koşulsuz müşteri memnuniyeti ve profesyonel hizmet anlayışı içinde severek yapıyoruz. Eğitim sürecinin en önemli boyutunun kaliteli bir eğitim olduğuna, eğitime tabi tutulmuş kişilerin sınavlardaki başarılarının ise bu kaliteli eğitimin yansıması olduğuna inanıyoruz.


Tabi ki, eğitimde kalite ve başarı, profesyonel bir eğitimci kadrosundan geçmektedir. Eğitim kurumumuzda, güvenlik sektöründeki yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden, kendi meslek alanında uzman, bilgili, kültürlü ve deneyimli bir eğitimci kadro eşliğindekaliteli eğitimler veriyoruz. Sınavlardaki yüksek başarı oranımız da bu kaliteli eğitimin yansımasıdır. Mezun ettiğimiz kursiyerlerin memnuniyeti, en büyük ve tek referansımızdır.


Eğitimini bizden alanlar bizim adımızı taşırlar. Bu nedenle bizim için çok değerlisiniz. Sizi hedefinize götürecek yolda, daha ilk adımı birlikte atmaya başladığımız andan itibaren, güler yüzümüz ve sıcak ilgimizle hep yanınızda oluyoruz. Sizlere sadece eğitim vermekle kalmıyor, eğitim sonrasında da ilk günkü sıcak ilgi ve heyecanımızla her zaman yanınızda olmaya devam ediyor ve bizlere duyduğunuz güveni boşa çıkarmamanın haklı gururunu yaşıyoruz.


Şimdi doğru karar verip, doğru tercih yapma zamanı. Kaliteli bir eğitim alarak sınavları başarmak sizin elinizde...

Özel Güvenlik Eğitimleri

Temel Eğitimler

SİLAHLI TEMEL EĞİTİM; 21 yaşını bitirmiş lise veya dengi okul mezunlarına verilen ve 25 mermi ile 7 metre mesafeden atış yaptırılan 120 ders saati (15 gün) süreli eğitimdir.

SİLAHSIZ TEMEL EĞİTİM; 18 yaşını bitirmiş sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunlarına verilen 100 ders saati (13 gün) süreli eğitimdir.

SİLAH FARK EĞİTİMİ; 21 yaşını bitirmiş lise veya dengi okul mezunu silahsız kimliği bulunan güvenliklere verilen ve 25 mermi ile 7 metre mesafeden atış yaptırılan 20 ders saati (3 gün) süreli eğitimdir.


Yenileme Eğitimleri

SİLAHLI YENİLEME EĞİTİMİ; silahlı kimliğinin 5 yıllık süresi dolan güvenliklere verilen ve 25 mermi ile 7 metre mesafeden atış yaptırılan 60 ders saati (8 gün) süreli eğitimdir.

SİLAHSIZ YENİLEME EĞİTİMİ; silahsız kimliğinin 5 yıllık süresi dolan özel güvenlik görevlilerine verilen 50 ders saati (7 gün) süreli eğitimdir.Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları


VATANDAŞLIK ŞARTI; özel güvenlik görevlisi olmak isteyen silahlı veya silahsız adaylarda aranan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, diğer bir ifadeyle Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı sahibi olmaktır.


YAŞ VE EĞİTİM ŞARTI; silahsız başvuru yapacak adayların 18 yaşını bitirip 19 yaşından gün almış ve en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmaları, silahlı başvuru yapacak adayların ise 21 yaşını bitirip 22 yaşından gün almış olmaları ve en az lise veya dengi okul mezunu olmaları gereklidir.


SİCİL KAYDI ŞARTLARI; 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1-Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2-Affa uğramış olsa bile Devlet güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak,
3-Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak şartları aranır.


SAĞLIK ŞARTLARI; silahsız veya silahlı olarak başvuru yapacak adayların sağlık yönünden görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamalıdır. Bu nedenle silahlı ve silahsız adaylardan yasa gereğince, Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu bölümündan alacakları "Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur" ibareli heyet raporu istenir.

Temel Eğitim Başvuru


1. Biyometrik resim ( 2 adet)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Diploma fotokopisi
4. İkametgah belgesi
5. Devlet hastanesi heyet raporu

Yenileme Eğitimi Başvuru


1. Biyometrik resim ( 2 adet)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Güvenlik kimliği fotokopisi
4. Diploma fotokopisi
5. İkametgah belgesi

Silah Fark Eğitimi Başvuru


1. Biyometrik resim ( 2 adet)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Güvenlik kimliği fotokopisi
4. Diploma fotokopisi
5. Devlet hastanesi heyet raporu

Özel Güvenlik Eğitimi Derslerimiz


img
Güvenlik Eğitimi

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

Eğitim süresi;
Temel eğitimlerde 20 ders saati, yenileme eğitimlerinde 10 ders saatidir.
Dersin amacı;
Özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkilerini, bu yetkileri insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde kullanma esaslarını ve özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları öğretmektir.

Güvenlik Eğitimi

Güvenlik Tedbirleri

Eğitim süresi;
Temel eğitimlerde 20 ders saati, yenileme eğitimlerinde 10 ders saatidir.
Dersin amacı;
Görev yapılan yere içeriden veya dışarıdan gelebilecek her türlü saldırı veya tehlikeyi önlemek için alınması gereken caydırıcı amaçlı önlemleri ve güvenlik kontrollerinin usul ve esaslarını öğretmektir.

img
img
Güvenlik Eğitimi

Kalabalık Yönetimi

Eğitim süresi;
Temel eğitimlerde 10 ders saati, yenileme eğitimlerinde 4 ders saatidir.
Dersin amacı;
Toplu hareketlerin yapısını, toplumsal olayları, toplumsal olayların yapısı ve gelişme sürecini, toplumsal olaylara müdahale esasları ile müdahalede kullanılan teçhizat ve müdahale taktiklerini öğretmektir.

Güvenlik Eğitimi

Kişi Koruma

Eğitim süresi;
Temel eğitimlerde 9 ders saati, yenileme eğitimlerinde 4 ders saatidir.
Dersin amacı;
Yakın koruma hizmetlerinin yasal boyutları, koruma sırasında suikastlara karşı temel koruma prensipleri, koruyucu önlem ve çalışmalar ile açık ve kapalı mekanlarda yaya ve araçlı koruma tekniklerini öğretmektir.

img
img
Güvenlik Eğitimi

Etkili İletişim

Eğitim süresi;
Temel eğitimlerde 12 ders saati, yenileme eğitimlerinde 8 ders saatidir.
Dersin amacı;
İletişim türleri, etkili iletişimin beceri ve tekniklerini, iletişime engel olan durumlar, iletişimi etkin olarak kullanabilme, stres ve sorunlarla mücadele, karar verebilme ve halkla ilişkilerin esaslarını öğretmektir.

Güvenlik Eğitimi

Temel İlkyardım

Eğitim süresi;
Temel eğitimlerde 10 ders saati, yenileme eğitimlerinde 4 ders saatidir.
Dersin amacı;
Her türlü kazada temel yaşam desteği, ilkyardımın temel kavram ve prensipleri ile kanama, yaralanma, yanık ve donma, kırık, çıkık ve burkulma, şok ve koma, zehirlenme ve boğulma gibi durumlarda müdahale tekniklerini öğretmektir.

img
img
Güvenlik Eğitimi

Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlere Müdahale Tarzı

Eğitim süresi;
Temel eğitimlerde 8 ders saati, yenileme eğitimlerinde 4 ders saatidir.
Dersin amacı;
Yangın ve yangın türlerini, yangınların özelliklerini ve çıkış şekillerini, yangınlara müdahale esaslarını, doğal afet türlerini, doğal afetlerde yardım ve hayat kurtarma yöntemlerini öğretmektir.

Güvenlik Eğitimi

Güvenlik Sistem ve Cihazları

Eğitim süresi;
Temel eğitimlerde 5 ders saati, yenileme eğitimlerinde 3 ders saatidir.
Dersin amacı;
Fiziki ve elektronik çevre sistemlerini, kontrol noktası ve kontrol noktasında kullanılan dedektör ve x-ray cihazlarını, kartlı sistemleri, kapalı devre televizyon sistemlerini kullanma esaslarını ve telsizle haberleşmeyi öğretmektir.

img
img
Güvenlik Eğitimi

Genel Kollukla İlişkiler

Eğitim süresi;
Temel eğitimlerde 4 ders saati, yenileme eğitimlerinde 2 ders saatidir.
Dersin amacı;
Genel kolluk, özel kolluk ve yardımcı kolluk kuvvetlerini, özel güvenliği ve sorumluluk alanını, genel kolluk ile özel güvenlik arasındaki ilişkileri ve bu ilişkinin suçları önlemedeki yeri ve önemini öğretmektir.

Güvenlik Eğitimi

Uyuşturucu Madde Bilgileri

Eğitim süresi;
Temel eğitimlerde 2 ders saati, yenileme eğitimlerinde 1 ders saatidir.
Dersin amacı;
Uyuşturucu maddeler ve türleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kişi üzerindeki etkileri, bağımlılık yapıcı uyuşturucu maddelerin zararlarını ve uyuşturucu maddelerin kaçakçılık yöntemlerini öğretmektir.

img
img
Güvenlik Eğitimi

Silah Bilgisi ve Atış Teknikleri

Eğitim süresi;
Temel ve silah fark eğitimlerinde 20, yenileme eğitimlerinde 10 ders saatidir.
Dersin amacı;
Silah kullanmayı gerektiren haller ve silah kullanma esasları, silahların mekanik yapıları ve silah tertibatları, isabetli atış yapabilme kabiliyetini kazandırmak ve öğretmektir. Poligon ortamında 7 metre mesafeden 25 fişekle eğitim atışı yaptırılır.

Kaliteli Bir Eğitim

Sınavlara Başarı Olarak Yansır


İyi bir gelecek, kaliteli bir eğitimle başlar. Kaliteli bir eğitim ise sınavlara başarı olarak yansır. Sınavlardaki yüksek başarı oranımız, verdiğimiz kaliteli eğitimin yansımasıdır.

2 Başak Grup olarak, özel güvenlik eğitimlerinde kaliteyi ve eğitimlerimizin yansıması olan sınav başarılarımızın yapı taşı olan siz değerli kursiyerlerimizi önemsiyor ve "Eğitim Bizim İşimiz" diyoruz. Çünkü, biz bu işi koşulsuz müşteri memnuniyeti ve profesyonel hizmet anlayışı içinde severek yapıyoruz. Eğitim sürecinin en önemli boyutunun kaliteli bir eğitim olduğuna, eğitime tabi tutulmuş kişilerin sınavlardaki başarılarının ise bu kaliteli eğitimin yansıması olduğuna inanıyoruz.


95. Özel Güvenlik Sınav Başarımız
96%
94. Özel Güvenlik Sınav Başarımız
94%
93. Özel Güvenlik Sınav Başarımız
92%img

Hizmetlerimizle İlgili Bilgi/Teklif Almak İstermisiniz ?

Bizden Hizmet Alan

Referanslarımız


GÖRÜNTÜ RENGİ SEÇ